Gällivares företagsinkubator

Inkubatorsprogrammet ska ge möjlighet att fokusera, utveckla och spetsa det egna företagandet utifrån de egna förutsättningarna, utmaningarna och behoven genom bland annat arbete i en dynamisk och kreativ miljö, finna vägar till finansiering, arbetsmetoder och marknader.

 

INKUBATORSPROGRAMMET GER DIG

 

  • En välkomnande och varm arbetsplats på Vallje i en flexibel och lättanpassad lokal med fungerande tekniska lösningar för ditt dagliga arbete.
  • Tillsammans tar vi fram en handlingsplan med tidplan och följer upp arbetet varje vecka.
  • Individuell och gemensam coachning av oss och av affärsutvecklare m.fl.
  • Självklar plats på våra 4 workshops och 6 föreläsningar som vi hoppas ska inspirera och leda till utveckling.
  • Del i ett innovativt, positivt entreprenörsnätverk.

Inkubatorsprogrammet ströcker sig ett år och vi tar in företag löpande. Under år 2019 kommer 10 företag att få plats i programmet. Din investering för detta är 900 kr/månad.